اکستنشن مو با تیپ

اکستنشن مو با تیپ همینطور در این عکسس مشاهده می کنید اکستیشن مو با تیب ، با چسب شبیه لاینی هست ولی مو بافته نمیشه . اصطلاح تیپ یعنی اینکه موها رو بصورت دسته دسته ای مجزا در اختیار داریم