لمینت مژه اصفهان

لمینت مژه اصفهان كاشت و اكستنشن مژه و لیفت و لمیننت مژه اصفهان ابريشمي ، مخملي میکس. ترکیبی کاشت نامرئی و هیدن کاشت مژه کوک عروسكی...